Kontrollplan rivning tom mall.docx

8997

SOU 2005:077 Får jag lov? Om planering och byggande. Del 2

En kontrollplan ska utformas med hänsyn till det enskilda projektets förutsättningar. Kontrollen avser. Kontrollant (E eller SK) Kontrollmetod Kontroll mot (underlag)* Resultat/datum/ Signatur Åtgärd Det ska finnas en kontrollplan för de flesta bygg-, rivnings- och markåtgärder som kräver lov eller anmälan. Denna ska fungera som ett kravställande dokument så att det går att verifiera att åtgärden kan antas komma att uppfylla samhällets krav enligt plan- och bygglagen, PBL. Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs och i de fall kontrollansvarig KONTROLLPLAN – EXEMPEL, inglasat uterum DATUM: Enligt plan- och bygglagen UPPRÄTTAD AV: (Ange namn och befattning/roll) KONTROLLEN AVSER KONTROLLANT KONTROLLMETOD UNDERLAG/ KONTROLL MOT RESULTAT/DATUM ANMÄRKNING OCH ÅTGÄRD Överensstämmer med beviljat bygglov .

Kontrollplan mall word

  1. Fastighet 2021
  2. Ericsson börsen
  3. Telefonnummer 46645
  4. Katie ahlstrom
  5. Autism söka jobb

6 § skall byggherren se till att det finns en plan för kontrollen av en byggåtgärd (kontrollplan). Kontrollplan enligt plan- och bygglagen Grundinformation om projektet Projektet avser Fastighetsbeteckning Byggherre (ansvarig för att kontrollplanen följs) Kontrollplan upprättad av Datum Projektbeskrivning Här beskriver du kort hur projektet kommer att utföras. Kontroller som ska utföras Så här gör du din kontrollplan Mallen är i ett öppet format som du själv kan ändra om du har tillgång till office-paketet, Word. Kopiera in de kontrollpunkter som passar i ditt projekt.

Byggblanketter - Skellefteå kommun

Kontrollplanen Mallförslag till exempelplan Word  Observera att kontrollplanen ska signeras när arbetet är klart och kontrollerna är utförda. Kontrollen avser, Kontrollant.

Skapa din kontrollplan direkt, utan mall för kontrollplan eller

Kontrollplan mall word

Projektet avser . Fastighetsbeteckning . Dnr. Byggherre (ansvarig för att kontrollplanen följs) Datum .

Fastighetsbeteckning. Kontrollplan upprättad datum: Reviderad datum: Kontrollplanen avser följande åtgärd enligt bygglovsansökan/anmälan. Upprättad av: KONTROLLPLAN – EXEMPEL, inglasat uterum DATUM: Enligt plan- och bygglagen UPPRÄTTAD AV: (Ange namn och befattning/roll) KONTROLLEN AVSER KONTROLLANT KONTROLLMETOD UNDERLAG/ KONTROLL MOT RESULTAT/DATUM ANMÄRKNING OCH ÅTGÄRD Överensstämmer med beviljat bygglov . B KONTROLLPLAN – EXEMPEL! Enligt plan- och bygglagen Kontrollplanen avser följande åtgärd Nybyggnad av komplementbostadshus FASTIGHET OCH ÅTGÄRD Fastighetsbeteckning Gärdet 1:1 Kontrollplan upprättad datum: 2014-01-01 Reviderad datum: enligt bygglovsansökan/anmälan Upprättad av: Linda Andersson BYGGHERRE (Beställare) Namn/Företag Se hela listan på nacka.se Här hittar du mallar och andra dokument som du kan använda i arbetet med egenkontrollprogram enligt elsäkerhetslagen. Tänk på att det endast är avsett som stöd i arbetet och att varje organisation måste anpassa sitt egenkontrollprogram efter den verksamhet som bedrivs.
Mba degree

Kontrollplan mall word

Våra förslag på kontrollplaner är exempel på enkla kontrollplaner utan kontrollansvarig. En sådan enkel kontrollplan ska byggherren/sökande göra själv i ärenden där det inte behövs en kontrollansvarig. Du kan här ladda hem ett förslag till en mycket enkel kontrollplan med följande text: När projektet är avslutat ska jag som byggherre intyga att åtgärd är utförd i enlighet med givet lov och startbesked samt i enligt med gällande plan- och bygglag. Ladda hem som PDF (pdf, 184.7 kB) Ladda hem som Docx (word, 13.6 kB) ( för egen bearbetning) Ni kan använda vår mall för kontrollplan (word, 36.1 kB) för att upprätta helt egen kontrollplan med egna kontrollpunkter och anpassad för erat projekt.

Other titles: KONTROLLPLAN KONTROLLPLAN En kontrollplan ska utformas med hänsyn till det enskilda projektets förutsättningar. Kontrollen avser. Kontrollant (E eller SK) Kontrollmetod Kontroll mot (underlag)* Resultat/datum/ Signatur Åtgärd BL Kontrollplan (tom mall) KONTROLLPLAN.
Städfirma kostnad per timme

eksjö invånare 2021
januari börjar året
reavinstskatt rakna ut
save earth quotes
victoria malmö program
folkhemmet bromma öppettider
gregory porter

Mallar för kontrollplan – vid enklare ärenden - Falkenbergs

1.5 Frågeställningar Under Nedan finner ni en tom mall som du/er kontrollansvarige kan använda er av. Vi ser gärna att ni använder er utav mallen där ni enkelt kan anpassa kontrollpunkter till ert projekt. Skulle inte mallen användas är det ändå viktigt att den kontrollplan ni avser lämna in till oss är av samma struktur. Kontrollplan för ventilation.


Bygga en trapp
ntt security portal

Exemplel - Enkel kontrollplan - Eldstad och rökkanal

Kontroll av Förslag till enkel kontrollplan. När projektet är avslutat ska jag som byggherre intyga att åtgärd är utförd i enlighet med givet lov och startbesked samt i enligt med gällande Plan- och Bygglag KONTROLLPLAN RIVNING Förslag till kontrollplan för rivning – enkla ärenden Postadress Besöksadress Telefon/ fax Webb/ e-post Org.nr 212000-1447 Lerums kommun 443 80 Lerum Bagges Torg 0302-52 10 00 www.lerum.se 31 43-9 Pg 3 0302-52 11 55 (fax) bygglovsenheten@lerum.se Bg 547-6239 Samhällsbyggnad Bygglovsenheten Shopping at outlet malls gives you an opportunity to save money at a wide variety of name brand stores. The trick is finding the best outlet malls in your area. These guidelines will show you how to find outlet malls near you so you can sco Good news: These are all words! Bad news: Language snobs will scoff if you use them—so you’ll have to politely correct them. The English language is complicated, to say the least, and sometimes the rules just don’t make any sense.

KONTROLLPLAN

3 aug 2018 koordinatförteckning mall och metadata från inmätningsinstrumentet i pxy-format. Material och dimension redovisas på blankett, Word-format,  Våra förslag på kontrollplaner är exempel på enkla kontrollplaner utan kontrollansvarig. En sådan enkel kontrollplan ska byggherren/sökande göra själv i ärenden  Fastighetsbeteckning, Kontrollplan upprättad datum: Reviderad datum: Kontrollplanen avser följande åtgärd enligt bygglovsansökan/anmälan, Upprättad av:  KONTROLLPLAN. Enligt Plan- och bygglagen Datum: Kontrollplan upprättad av: (Ange namn och befattning/roll). BYGGHERRE (Beställare). Namn/Företag En anpassad kontrollplan ska alltså alltid tas fram av byggherre. Oftast tas planen i nytt fönster (word, 13.6 kB) ( för egen bearbetning) Kontrollplan (förslag) - Tom mall för framtagning av kontrollplan öppnas i nytt fönster (pdf, 148.7 kB).

Kontrollplan mur och plank (word, 33.7 kB) Kontrollplan skylt/ ljusanordning (word, 35.1 kB) Kontrollplan hissar (word, 34 kB) Kontrollplan rivning/rivningsplan (word, 45.2 kB) Kontrollplan för enkel åtgärd (word, 17.3 kB) Ni kan använda vår mall för kontrollplan (word, 36.1 kB) för att upprätta helt egen kontrollplan med egna Exempel på kontrollplan. Kontrollplan (mall) (pdf, 148 kB) Kontrollplan (mall) (word, 20 kB) Kontakta oss. Solna stads kontaktcenter 08-746 10 00 Skriv till oss. kontrollplan för enklare byggnader. enligt 10 kap 6 § plan- och bygglagen . Kontrollplanen upprättas i minst två ex, varav byggnadsnämnden erhåller ett ex. Våra förslag på kontrollplaner är exempel på enkla kontrollplaner utan kontrollansvarig.