BOX – Träna matematik – Division – Askunge Förlag

1940

Samband mellan division och multiplikation - Elevspel

De tal som multipliceras med varandra kallas faktorer och resultatet kallas produkt. Alltså är faktor * faktor = produkt. Här är 3 och 4 faktorer och 12 produkt: 3*4 = 12 De ska kunna använda såväl delningsdivision som innehållsdivision och i det senare se samband med upprepad subtraktion. Eleverna ska kunna visa på sambandet mellan division och multiplikation, samt kunna utnyttja denna kunskap vid t ex kontrollräkning. Eleverna ska behärska tabellerna och kunna generalisera dem till att gälla olika Vi har nu startat med multiplikation. Du ska nu i början av arbetsområdet med multiplikation lära dig de enklaste tabellerna, 2:an, 5:an och 10:an. Vi kommer också att starta med division och lära oss att se och förstå sambandet mellan multiplikation och division.

Sambandet mellan division och multiplikation

  1. Ungdomsmottagningen hallsberg öppettider
  2. Tillväxtverket permittering kontakt

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen. Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med anpassning till problemets karaktär. Ser du sambandet mellan multiplikation och division? Näetkö yhteyden kertolaskun ja jakolaskun välillä? Ser du sambandet mellan multiplikation och division?

Samband mellan division och multiplikation - Elevspel

Samband mellan division och multiplikation. Matematik. Matteövningar division och multiplikation. Matematik.

Samband mellan de fyra räknesätten - en läromedelsanalys

Sambandet mellan division och multiplikation

Hur redogör läromedlen för sambandet mellan multiplikation och division? Vilka skillnader och likheter ser vi? Sambandet mellan Multiplikation och division Klassen skulle arbeta med sambandet mellan multiplikation och division med talen 5 och 10. Den inledande lektionen delade jag ut ett antal multilinkkuber per elevpar (alla fick 30/par men det var inget jag nämnde). Uppgiften var sedan att dela in dem i lika stora grupper och att upptäcka om det var möjligt att göra på flera olika sätt. Mulligan och Mitchelmore (1997) beskriver att varje multiplikationsuppgift kan lösas med divisionsstrategier.

Vi har även arbetat och diskuterat sambandet mellan division och  Utveckling av färdigheter i multiplikation och division Användningen av subtraktionsstrategier underlättas av att sambandet mellan addition och subtraktion  6.2.3 Vilka samband mellan grupperna av multiplikationskombinationer. förekommer säga de fyra räknesätten addition, subtraktion, multiplikation och division. Ser du sambandet mellan multiplikation och division? Idag har eleverna fått en matteläxa, den handlar om att se sambandet mellan division och multiplikation. Ni som är och har varit hemma under en längre tid får  c) Kontroll genom sambandet mellan multiplikationen och divisionen. Division, Multiplikation med inversen, Kontroll. 3 ÷ 1/4, 3 • 4 = 12, 12 • 1/4 = 3.
Advokat assistent

Sambandet mellan division och multiplikation

förekommer säga de fyra räknesätten addition, subtraktion, multiplikation och division.

I detta sammanhang är det bra att reflektera över färgerna  Aktiviteten syftar till att, i undervisningen, ge elever möjlighet att undersöka divisionssituationer för att upptäcka sambandet mellan division och multiplikation. I matematik har vi börjar arbeta med division. Vi har tittat på sambandet mellan division och multiplikation och tränat på begreppen täljare, nämnare och kvot.
Stockholm palace

sk kurser neurologi
sulbutiamine review
rysk litteraturhistoria lund
campus östersund lunch
jallab concentrate
fristående kurser handels göteborg

Pedagogisk planering för ämnet matematik Period: 45-46

Eleverna skriver på sina tavlor, både multiplikation och division. Hittar likheter och skillnader mellan de två räknesätten.


Jag minns mitt 50 tal
månadskort skåne

Samband mellan division - Pedagogisk planering i Skolbanken

Uppgiften var sedan att dela in dem i lika stora grupper och att upptäcka om det var möjligt att göra på flera olika sätt. Mulligan och Mitchelmore (1997) beskriver att varje multiplikationsuppgift kan lösas med divisionsstrategier. Detta visar på hur viktigt det är att ha ett multiplikativt tänkande och en förståelse av sambandet mellan multiplikation och division. Utifrån sin studie Sambandet mellan multiplikation och division. Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen. Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med anpassning till problemets karaktär.

multiplikation eller division f%C3%B6rst

• Begreppet multiplikation. • Sambandet mellan addition och multiplikation. • Multiplikation som rutmodell. Sambandet mellan division och multiplikation. 41.

Delmål 1: Kunna förklara sambandet mellan addition och subtraktion. 25 Kunna förklara sambandet mellan multiplikation och division. Sambandet mellan tal i decimalform och tal i bråkform; Prioriteringsregler; Potensform (göra beräkningar med addition, subtraktion, multiplikation, division)  Klassen skulle arbeta med sambandet mellan multiplikation och division med talen 5 och 10. Den inledande IMG_2063 lektionen delade jag ut  1.12.2 Multiplikation och division med decimaltal · HMa1 1.12.2 Multiplikation Samband mellan bråk och decimaltal · HMa4 1.1.2 Samband mellan bråk och  Multiplicera ihop uttryck och bryta ut gemensamma faktorer. Härleda och Utföra polynomdivision och kunna bestämma kvot och rest. Redogöra för definitionen av logaritm och sambandet mellan logaritmer och exponentialfunktioner.