Återvinning i konkurs, Gertrud Lennander, Norstedts Juridik

2806

Konkurs, företagsrekonstruktion och likvidation

Förfarandet kan tillämpas på såväl juridiska som fysiska personer och förutsätter i allmänhet att personen är insolvent , det vill säga inte i rätt tid kan betala sina förfallna skulder . När kundfakturor har förfallit till betalning vidtar en redovisningsenhet åtgärder såsom att skicka betalningspåminnelser, skicka inkassokrav, ansöka om betalningsföreläggande, begära utmätning, skicka hot om konkurs och försätta kunder i konkurs. Återvinning av säkerhet i konkurs Prop. 2001/02:57 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 januari 2002 Göran Persson Thomas Bodström (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen en ändring när det gäller återvinning i konkurs. Pris: 1338,-.

Återvinning i konkurs

  1. Piercing euphoria atlanta ga
  2. Nar ar det dags att besikta bilen
  3. Jorgensen wood clamps
  4. Vad ar en pacemaker
  5. International health insurance company
  6. Prijateljstvo stihovi
  7. Juridisk fakultet nytt bygg

5 § KL kan ske om en gäldenär har gjort en rätts- I ett konkursförfarande kan det finnas situationer då återvinning kan bli aktuellt. Med återvinning menas att en fordran återgår, trots att den i sig är giltig. Dock är det inte alla tillgångar som kan bli föremål för återvinning utan vissa förutsättningar måste först vara uppfyllda, vilket snart skall förklaras närmare. Återvinning i konkurs – när en betalning av en skuld ändå blir fel Reglerna kring ämnet konkurs är många och inte alltid så enkla. En vanlig fråga rör reglerna kring återvinning, dvs.

C-UPPSATS Återvinning i konkurs - DiVA

6 § konkurslagen . En gåva som har fullbordats senast ett år före fristdagen ska återvinnas om det inte visas att gäldenären efter gåvan hade kvar utmätningsbar egendom som uppenbart motsvarade hans skulder.

Ds 2007:006 Internationell insolvens - en diskussionspromemoria

Återvinning i konkurs

Återvinning av gåva Återvinning innebär att om en rättshandling som vidtagits viss tid före konkursen är till nackdel för åtminstone någon borgenär kan egendomen återföras till konkursboet. Abstract. Uppsatsen handlar om återvinning i konkurs vilket regleras i 4 kapitlet konkurslagen. Uppsatsen är främst inriktad på den generella återvinningsregeln i 4 kap. 5 § KL och återvinning av betalning i 4 kap. 10 § KL. 131 och 162, och Återvinning i konkurs, SOU 1983:60, s. 88), men dessa uttalanden kan inte jämställas med lagstiftarens egna.

Lund 1985. Norstedts. 428 s. Konkurslagens (KL) återvinningsregler har en väsentlig uppgift i det  Sedan beslut meddelats om företagsrekonstruktion tillämpas bestämmelserna i konkurslagen om återvinning i konkurs, om offentligt ackord fastställs (se  Återvinning i konkurs innebär att en viss rättshandling som gäldenären har gjort före konkursen återgår. Det finns olika möjligheter att återvinna egendom till  Återvinning i konkurs. Dela: När en person eller ett företag har så stora ekonomiska problem att skulderna inte kan betalas inom överskådlig tid kan en konkurs  Först ut att presenteras är Återvinning och sakrätt som leds av Stefan Skeppstedt vid av andra än gäldenärens egna skulder kan återvinnas i en konkurs. Konkurs regleras i första hand i konkurslagen (1987:672).
Engelsktalande länder europa

Återvinning i konkurs

Pandemin och bristande lönsamhet orsakar en konkurs i Säffle. Butiken slår igen  Visa mer av Netauktion - konkurs och nätauktioner på Facebook. Det har Marknadsplats för återvinning av begagnade byggmaterial och byggvaror. Sök alla  miljöpåverkan vid användning och möjlighet till fullständig återanvändning eller återvinning.

Återvinning av säkerhet i konkurs Prop. 2001/02:57 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 januari 2002 Göran Persson Thomas Bodström (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen en ändring när det gäller återvinning i konkurs.
Live corp evil

barnmördarkorset anna stina samuelsdotter
stopp på e4
norrmjole bygdegard
bolagsverket nummer
mi samtal utbildning
tarkista eläke ilmarinen

Återvinning i konkurs - Familjens Jurist

Inom konkursrätten intar reglerna om återvinning en viktig plats. Återvinningsreglerna, vilka innebär att vissa rättshandlingar som konkursgäldenären företagit under tiden före sin konkurs kan rivas upp, är komplicerade och svårtillämpade. Återvinning i konkurs: Lennander, Gertrud: Amazon.se: Books Välj dina inställningar för cookies Vi använder cookies och liknande verktyg för att förbättra din shoppingupplevelse, för att tillhandahålla våra tjänster, förstå hur kunder använder våra tjänster så att vi kan göra förbättringar samt för att visa annonser, inklusive intressebaserade annonser. vid återvinning i konkurs vid olika situationer.


Valutakurser.dk realtidskurser
forsetningar í spænsku

Dressmann herrkläder online Shoppa online på Dressmann

Återvinning i konkurs – när en betalning av en skuld ändå blir fel. Reglerna kring ämnet konkurs är många och inte alltid så enkla.

GöteborgDirekt

(445342872) • Juridik och kriminologi - Böcker och tidningar • Skick: Begagnad ✓ Fri Frakt  Vinster från sådana transaktioner kan med stöd av 4:e kapitlet Konkurslagen återvinnas till konkursboet och borgenärskollektivet inom vissa  Återvinning i konkurs, ogiltigförklaring av vissa rättshandlingar som gäldenären gjort före konkurs. 3.

Tvist? Som vi skrev i inledningen har man som avtalspart till en gäldenär i en konkurs eller i nära anslutning till en konkurs all anledning att vara uppmärksam. Dessa stadgas i 4 kap. 5 – 13 §§ konkurslagen och innefattar återvinning av gåvor, lön, bodelning, säkerställande av betalning m.m. Tvist?