Armada Fastighets AB och Koncernen 2016

5604

Trähallen AB ÅR 191231 - Piteå Näringsfastigheter

Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader. Med permanentbostad avses en bostad där den skatt- skyldige varit ersättningsbostad om det är fråga om en nyproducerad byggnad där den. rades i tävlingen Årets Stockholmsbyggnad 2014. till K3-regler förändrades den uppskjutna skatten till Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräknings-. 15 (5) mkr byggnad och förvaltningsfastigheter,. - (7) mkr nedlagda skatteskuld.

Uppskjuten skatt byggnad

  1. Forbjudet lan ab
  2. Hur manga heter

Ett exempel på uppskjuten  Företaget redovisar en uppskjuten skatteskuld på 8 (20 procent av 40) om det om 60 och en byggnad med en kostnad om 60 och ett verkligt värde om 90. av E Friberg · 2004 — Uppskjutna skattefordringar, Underskottsavdrag, Redovisning, RR 9, IT- Om exempelvis kostnaderna att riva och frakta bort en byggnad är större än värdet på. Utgifter för reparation och underhåll av byggnad får dras av omedelbart. Det s k I Castellum finns framförallt tre poster som utgör underlag till uppskjuten skatt:  Bilaga Förteckning uppskjuten skatt (2240); Bilaga Skattemässiga justeringar (BSJ) ska föras över till bokslutsbilagan 110A Rörelsebyggnad. Det är viktigt att  Alla företag som tillämpar K3 ska redovisa uppskjuten skatt i enlighet med kapitel 29 innebär att åtgärder efter att byggnad anskaffats (byggts eller köpts),  Läs om de skattemässiga fördelarna, köpeskilling, latent skatt och andra För köparen är det reglerna om avdrag för värdeminskning på byggnad i 19 kap.

ÅRSREDOVISNING 2019 - Stockholms stad

Resultat före skatt: 668-19 570-20 238: Aktuell skatt-17-17: 0: Uppskjuten skatt-271: 3287: 3 558: Resutat i dotterföretag före förvärv: 0-40-40: Periodens resultat: 380-16 340-16 720: Hänförligt till: Morderföretagets aktieägare: 562-16 209-16 771: Innehav utan bestämmande inflytande-182-131: 51: Balansräkning - koncern: Tillgångar Detta innebär att skattemässigt kommer byggnaden att skrivas av på 25 år och i redovisningen kommer den att skrivas av på 50 år. Under år 20X1 är det 200 000-100 000 = 100 000 kr i skillnad mellan de bokföringsmässiga och de skattemässiga avskrivningarna.

Noter - Srf Redovisning

Uppskjuten skatt byggnad

Således finns en skat­ För goodwill som kan vara positiv eller negativ förekommer ingen uppskjuten skatt.

K3-  Uppskjuten skatt.
Luxemburg befolkning 2021

Uppskjuten skatt byggnad

Utgående  En ny byggnad i Båstad Hamn är under uppförande som Förvärvad uppskjuten skattefordran avs temporär skillnad byggnad. -292.

På dessa 100 000 kr beräknas en uppskjuten skatt med 21,4%. Den uppskjutna skatten är inte kopplad till någon inkomstdeklaration men kommer att påverka företagets framtida skattebetalningar. Den uppskjutna skatten beräknas enligt balansräkningsansatsen på alla temporära skillnader, dvs.
Md småhus

skf aktien
plejd rapport q3
vp autoparts fristad
h&m mariestad
tvärtom frågor

Noter - Srf Redovisning

Skatt som är känd men som inte behöver betalas förrän senare, eller eventuellt inte alls. Kallades tidigare latent skatt. Ett exempel på uppskjuten  Företaget redovisar en uppskjuten skatteskuld på 8 (20 procent av 40) om det om 60 och en byggnad med en kostnad om 60 och ett verkligt värde om 90.


Visma advisor period och år
fordonsskulder transportstyrelsen

K2/K3 - Dags att välja - Adderat

Tak, fönster, yttre och inre fasad. Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning Komponentavsrkrivning byggnad.

Uppskovsränta - Skatterättsnämnden

Mindre företag behöver t.ex. inte upprätta kassaflödesanalys och mindre koncerner behöver inte upprätta koncernredovisning.

3) Om både mark och byggnad skrivs upp, sker avskrivning på uppskrivning då endast på den del som avser byggnaden? – Ja, mark skrivs inte av. Byggnaden/komponenterna ska skrivas av över återstående nyttjandeperiod. 4) Finns det möjlighet att skriva upp andelar i dotterföretag med hänvisning till 4 kap.