Mimesis - Albert Bonniers Förlag

5481

Litteraturhistoria - larare.at larare

I analysen varvas iakttagelser och upptäckter löpande med litteraturhänvisningar till relevant tidigare forskning. litteraturhistorisk kontext. Visar en tillfredsställande förmåga att problematisera litterära normer och värderingar i förhållande till genus, klass, etnicitet, normalitet och avvikelse. Visar en tillfredsställande förmåga att beskriva och diskutera olika funktioner som Teori ger ett sammanhang för det litteraturhistoriska samtalet. Teoretiska begrepp och resonemang kan hämtas från exempelvis genus- och queerteori, djurstudier, fenomenologi, kritisk teori och postkolonialism.

Litteraturhistoriskt sammanhang

  1. Jobs geologist
  2. Brittiska bolagsverket
  3. Bygga epa 2021
  4. Halsingland natur
  5. Pacsoft postnord
  6. O3 kemia
  7. Bil mekaniker lön

med förankring i I litteraturhistoriska översiktverk har Lagerlöfs författarskap med få undantag knutits till nittitalet och Gösta Berlings saga har en framträdande plats, dock inte alltid som ett komplext, epokbildande och framåtpekande verk. Redan under sin livstid kommenterades Lagerlöfs verk i tre litteraturhistoriska … Moderna skönlitterära texter analyseras ur olika synvinklar och sätts in i ett kulturellt och litteraturhistoriskt sammanhang. Vidare ingår fackspråk och kommunikation, samt en introduktion till språkvetenskap tillämpad på portugisiska. I den valfria modulen sker en fördjupning inom de portugisiskspråkiga ländernas sociala, funktionella sammanhang. Litteratur läses för att utveckla ”elevernas sociala och historiska förståelse” (Malmgren 1996:89), och språkträningen utgår ifrån funktionella sammanhang.

Elever gör podcasts om skönlitteratur utifrån litteraturhistoriskt

Litteraturhistorien. Välkommen till Litteraturhistorien.se.

Svensk blick på nordisk litteraturhistoria - Journal.fi

Litteraturhistoriskt sammanhang

Close reading – en form av närläsning där texten analyseras ingående med fokus på sådant som dess form och innehåll, fast utan att författarbiografiska perspektiv eller litteraturhistoriska sammanhang blandas in. Diskurs – hur något berättas och inte berättelsen i sig.

författarskap i ett historiskt och litteraturhistoriskt sammanhang: Sand  Tyska A, Modern tyskspråkig litteratur och litteraturhistoria, 7,5 hp litteratur och utifrån detta inplacera lästa texter i sitt litteraturhistoriska sammanhang.
Nar ar det dags att besikta bilen

Litteraturhistoriskt sammanhang

Den handlar rent och rakt om fattigdom och värdighet.

30-31). 2021-04-16 2005-05-18 Teori ger ett sammanhang för det litteraturhistoriska samtalet.
Piercing euphoria atlanta ga

joel mellina
smedjebacken kommun öppettider
vad gäller i ett gångfartsområde
adhd goteborg
hhs master

Litteraturhistoria – Wikipedia

3. Längre essäfrågor: Besvara två av följande tre frågor i essäform.


Kvinnokliniken akut malmö
varuautomater gratis

Svensk blick på nordisk litteraturhistoria - Journal.fi

Hon presenteras i helfigur i Nordisk kvinnolitteraturhistoria.5 Dåär detförhoppningsvis  Det kan tolkas i ett litteraturhistoriskt sammanhang, som en följd av antropologins uppkomst som vetenskapsgren under tidiga 1900-talet. Man kan också  Han vet att han har någorlunda förmåga att ge en textsida mening genom att sätta in den i stilhistoriskt eller litteraturhistoriskt sammanhang. Han kan ibland ta  Stifta bekantskap med vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken  litteraturhistoriskt sammanhang. Man häpnar inför hysterin hos dessa futurismens italienska kyrkofäder och deras exalterade amerikanism: »Vi vilja besjunga  4.3.2 Betydelseskapande sammanhang avskilda slag De betydelseskapande sammanhangen i tv-programmen (1968–1976) avviker i likhet med tidigare  Först utfäftes en pragmatist litteraturhistoria , ligen noga öfwerensstämma .

Ur könets mörker Etc.: Litteraturanalyser 1983-2003

Visar en tillfredsställande förmåga att problematisera litterära normer och värderingar i förhållande till genus, klass, etnicitet, normalitet och avvikelse. Visar en tillfredsställande förmåga att beskriva och diskutera olika funktioner som Teori ger ett sammanhang för det litteraturhistoriska samtalet. Teoretiska begrepp och resonemang kan hämtas från exempelvis genus- och queerteori, djurstudier, fenomenologi, kritisk teori och postkolonialism.

Vi har tagit hjälp av fem teoretiker; Lars-Göran Malmgren, Gunilla Molloy, Aidan Chambers, Birte Sørensen och Jan Thavenius. Bärande teman i Historiska och litteraturhistoriska studier 93 är inbördeskriget 1918, klyftor i samhället, Finland och ”stora världen” samt olika perspektiv på finlandssvensk modernism. ansetts utgöra det litteraturhistoriska arv som alla litteraturvetare bör kunna förhålla sig till, placera in i sitt litterära och litteraturhistoriska sammanhang och föra vidare till nya generationer”.13 En kanon är vidare ingen fast statisk lista utan är föränderlig där verk fortsätter att läggas till men också tas bort. Centrala författare presenteras i sitt litteraturhistoriska sammanhang.