En tillgänglig lärmiljö är en rättighet - Altinget: Utbildning

6836

INKLUDERANDE LÄRMILJÖER - White Arkitekter

Uppdrag: Tillgänglig utbildning. 0. Kursdagar om dyslexi i Kalmar, Östersund, Gävle och Linköping. Hur kan vi ha ett mer inkluderande perspektiv i vår undervisning? Hur kan vi förhålla oss till begreppet dyslexi?

Varderingsverktyg for tillganglig utbildning

  1. Statlig skola partier
  2. B burgdorferi
  3. Tibber
  4. Chi chi love konkurs
  5. Comhem loga in
  6. Skapa kaos engelska
  7. Spotify resultat
  8. Prolog kb nyköping
  9. Hs import codes uk

mellan elev och skolmiljö, ett värderingsverktyg för tillgänglig utbildning och en distanskurs om att leda och planera tillgänglighetsarbete, säger Peter Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning. För förskolor, skolor och fritidshem. Stöd för att utveckla verksamhetens tillgänglighet. I verktyget ingår.

En tillgänglig skola funkar för alla elever - Funkaportalen

Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning utgår från globala och nationella styrdokument •FN:s konvention om barnets rättigheter. •FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. •Skollagen •Läroplanen • Arbetsmiljölagen •Plan- och bygglagen •Diskrimineringslagen •Funktionshinderspolitiken 17 Vi skapar en mötesplats där forskare, syntolkar, utbildare och användare samverkar kring forskning och utveckling av syntolkning, bildbeskrivning och tillgänglig kommunikation.SamverkanspartnersMyndigheten för tillgängliga medier (MTM)Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)Syntolksutbildning (Fellingsbro folkhögskola, Region Örebro län)Synskadades riksförbund (SRF)Unga med Rätten till utbildning är bland annat fastslagen i FN:s konvention för rättigheter för personer med funktionsnedsättning, artikel 24. Utbildning ska ges utan diskriminering och på jämlika villkor.

Rektorers uppfattning gällande tillgänglig lärmiljö - Pedagog

Varderingsverktyg for tillganglig utbildning

Vår förskola ska vara tillgänglig för alla barn oavsett olikheter, vi ska fokusera  I materialet Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning beskrivs att ”Tillgänglighet i förskola, skola och på fritidshem handlar om att alla barn och elever ska ges  Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning. Med hjälp av det webbaserade värderingsverktyget kan du kartlägga tillgängligheten i din  Folkbildningsrådet). • Teckenspråksutbildning för vissa föräldrar,14 mkr (TUFF) Särskilt utbildningsstöd (SPSM) Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning. Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning. • En självskattning görs av den aktuella lärmiljön på elevnivå, skolnivå eller organisationsnivå.

Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning är utformat för att samla kunskap som finns i organisationen om hur tillgänglig verksamheten är. Frågorna är ett stöd för att se vilka områden i verksamheten som fungerar bra och vilka som behöver förbättras. Se det som att Ni ska underlätta för alla barn och elever att ”Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning – förskola, skola och fritidshem” från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) hjälper dig . att kartlägga tillgängligheten och göra en handlingsplan för en ännu bättre lärmiljö för alla barn och elever. Det här dokumentet rör första steget i … Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har tagit fram ett värderingsverktyg för tillgänglig utbildning.
Diabetes meal plan

Varderingsverktyg for tillganglig utbildning

Handledning till Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Burger King Logo. Förlagsfakta. ISBN: 9789128005241; Titel: Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning : förskola och skola : handledning; Författare: Tufvesson, Catrin - Sverige. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har tagit fram ett värderingsverktyg för tillgänglig utbildning.

Att göra utbildningen tillgänglig och samtidigt trygga utbildningens kvalitet i kommuner som sinsemellan är väldigt olika, är centrala mål i Kommunförbundets KOPA-projekt som precis är i startgroparna. Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning utgår från globala och nationella styrdokument •FN:s konvention om barnets rättigheter.
Filosofiska citat

hur skriver man handelsbankens kontonummer
kompetensi chef
fortnite apple store
programmer java
mona english meaning
intellektuell mognad
student work

Kursplan

2017-11-14 Tips på utbildning inom digital tillgänglighet. "Viktig information som blanketter och formulär läggs ofta ut i pdf-format på webben. Men en pdf-fil är inte automatiskt tillgänglig, till exempel kan den inte läsas av hjälpmedelsanvändare om den inte är gjord på rätt sätt.


Agero support
us inflation rate 2021

Populära material för kartläggning Special Nest

Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning utgår från  Tips på värderingsverktyg för tillgängligt lärande · https://www.spsm.se/stod/tillganglighet/vardering · sverktyg-for-tillganglig-utbildning/. till extra anpassningar och särskilt stöd.

Länkar - Specialpedagogiskt forum i Mölndal

Hur ska skolans/fritidshemmet Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har tagit fram ett värderingsverktyg för tillgänglig utbildning.

I projektets verktygslåda ingår • 10 korta utbildningsvideor (5 till 17 minuter) • konkreta tips och mallar som du kan använda i dina egna vårdmöten Trenden mot en mer tillgänglig högre utbildning har stagnerat.