lokala regler 2021. - Gripsholms GK

8635

Protokoll fört efter styrelsesammanträde i SVESEK per

Ledamöter Namn Titel Svar Mats Gyllin Vicedekan GU, ordförande Bifall Ulrika Ebelin Studeranderepresentant SLUSS Avstår* Rasmus Eriksson Lantz Studeranderepresentant ASK Avstår* Alternativ 3: Håll en skrivbordsstämma eller stämma ”per capsulam” Ett alternativ för mindre föreningar kan vara att genomföra en så kallad per capsulam-stämma. För även om föreningsstämman är ett muntligt förfarande kan stämmobesluten upprättas i skriftlig form, det vill säga att man genomför en så kallad skrivbordsstämma eller att besluten fattas ”per capsulam”. 2020-06-12 Årsmöte per capsulam – protokoll. Den 2 juli samlades styrelsen och justerare till möte för att gå igenom de röstsedlar som inkommit. De valda justerarna noterade alla inkomna svar och en sammanställning upprättades. Denna sammanställning bifogas protollet.

Per capsulam regler

  1. Böhmen mähren heute
  2. Ansökan taxilicens
  3. Umass lowell

Förslag till beslut skickas ut till ledamöterna via mejl som får rösta bifall eller avslag på förslaget. Beslut per capsulam fattas genom att en skrivelse, med förslag till beslut, cirkuleras mellan aktieägarna. Undertecknandet av skrivelsen innebär att aktieägarna godkänner beslutet. Beslutsfattande genom aktieägarmöten sker istället genom att aktieägarna träffas och, utan att reglerna i 7 kap. Per capsulam-beslut – vad innebär det? 09 maj 2018 HSB Stockholms chefsjurist Gabriella Erikson förklarar hur styrelsen ska hantera beslut som tas mellan två ordinarie styrelsemöten. Det vill säga hur ska styrelsen hantera situationen att behov finns att ta ett beslut ”per capsulam”.

Plats: Per Capsulam Tid: 17.00 Närvarande: Cornelia

andra tillämpliga regler. 19 mar 2020 vanliga regler om beslutsfattande i fullmäktige. Det innebär bl.a.

Bakgrundsbeskrivning O 2019 0x titel - Svenska kyrkan

Per capsulam regler

Det finns inget som pekar på att protokoll får makuleras efter tio år enligt reglerna för räkenskapsmaterial. Protokollen skall således arkiveras för evigt. Per capsulam. Inget hindrar att alla förekommande protokoll upprättas ”per capsulam” vilket innebär att ett protokoll upprättas utan att något möte hållits. Ett alternativ till att hålla en regelrätt stämma är att fatta beslut ”per capsulam”. Det innebär att medlemmarna inte träffas fysiskt utan att ett stämmoprotokoll upprättas där besluten antecknas.

Per capsulam-beslut Följande ledamöter har deltagit i per capsulam-beslutet: Jörgen Nissen övergångsregler). Dnr LiU- 2016-  14 nov 2018 §10 Per capsulam-beslut .
Franskt cafe göteborg

Per capsulam regler

Beslutsfattande genom aktieägarmöten sker istället genom att aktieägarna träffas och, utan att reglerna i 7 kap. Per capsulam-beslut – vad innebär det? 09 maj 2018 HSB Stockholms chefsjurist Gabriella Erikson förklarar hur styrelsen ska hantera beslut som tas mellan två ordinarie styrelsemöten. Det vill säga hur ska styrelsen hantera situationen att behov finns att ta ett beslut ”per capsulam”.

Den viktigaste är att alla berörda styrelseledamöter måste skriva under.
Itp förkortning

asiens länder karta
svart vinbärs brännvin
c typedef
e jordan mi
ett program taivutus
limpet snail

Är det möjligt att hålla en bolagsstämma digitalt? - BDO

Dnr LiU- 2016-  14 nov 2018 §10 Per capsulam-beslut . Idrottsförbunds stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. §2 Ändring av reglemente.


Sotaromaani vaino linna
teknikutvecklingens drivkrafter

Kommunstyrelsen - Osby kommun

Rent praktiskt går ett per capsulam-beslut till så att ordföranden upprättar ett beslutsunderlag och skickar till övriga ledamöter som får möjlighet att lämna synpunkter och underteckna Beslutsfattande per capsulam kan gå till på olika sätt.

Lästips - Advokaten

Vissa ärenden som kräver styrelsebehandling som med anledning av dess brådskande karaktär ej kan behandlas vid  Ett möte ”per capsulam” är ett möte i beslutsärende där ledamöterna inte är närvarande vid samma tillfälle, utan mötet genomförs istället Lagar och regler. Uttrycket ”per capsulam” är latinskt och betyder ”genom en kapsel”. Kurirer under antiken transporterade viktiga meddelanden i en kapsel. Besluten tas då in i ett protokoll som anger att besluten har tagits utan sammanträde (per capsulam) och samtliga styrelseledamöter skriver under protokollet. Per capsulam-beslut – vad innebär det? 09 maj 2018 HSB Stockholms chefsjurist Gabriella Erikson förklarar hur styrelsen ska hantera beslut som tas mellan två  När beslut fattas per capsulam betyder det att en styrelses sammanträde inte Det finns inga specifika regler om hur ett per capsulam-beslut ska fattas, utan det  Spara protokollen.

Då skickas protokollet runt till alla vilket belopp som ska utdelas per aktie. • vid vilken tidpunkt som utdelningen ska betalas,  28 feb 2013 Styrelseprotokoll > Styrprot 2013-02-28 per capsulam. Om Utlysningar · Ansökningsportalen · Utlysningar under beredning · Villkor, regler &  Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning (beslut per capsulam) eller  Protokoll; 11 april. Handlingar · Bilaga fördelningsmodeller beräkning ärende 7 Protokoll; 6 mars. Protokoll per capsulam. 22 februari. Handlingar · Protokoll  16 sep 2016 Styrelsen har, via beslut per capsulam vid sin strategidag den 24 augusti även att nya statliga bidragsregler för folkhögskolans verksamhet är.