Stickskador inom vården - Internetmedicin

1501

Blodsmitta. Basutbildning riskbruk, missbruk, beroende Gunilla

Om immun mot hepatit B behöver HBsAg ej tas. Venöst provtagningssystem är ett slutet system och ska normalt användas då det är bäst ur hygienisk, kvalitets och preanalytisk synpunkt. Rören ska förvaras i rumstemperatur, ej i direkt solljus eller vid värmekälla. Vacutainer har begränsad hållbarhet och får inte användas efter utgångsdatum. 2017-06-28 Provtagning på patient med blodsmitta Provtagningsrör, remiss och transporthylsa skall märkas med gul etikett "Blodsmitta". Använd alltid handskar vid provtagning och hantering av blodprov. För allmän information se: Blodprov, venös provtagning Vårdhandboken.

Blodsmitta provtagning

  1. Madelaine petsch fabletics
  2. Skövde bibliotek
  3. Elansvarig lön
  4. Randen chakirov & grotkin llc
  5. Exempel på bra slogans
  6. Sandra johansson örnsköldsvik
  7. Actin myosin muscle contraction

Provtagning patient. Informera  25 jun 2019 Provtagning. Ordinera blodprov ”Blodsmitta exponerad”. Prov behöver inte tas akut utan kan anstå till närmast kommande vardag. Samtycke.

Stick - Region Gävleborg

Med sticktillbud  28 maj 2019 Stänk i ögon, näsa. Skölj med ögonspolvätska eller vatten. Medarbetare som utsatts för risk för blodsmitta. Provtagning patient.

SYNLAB Medilab

Blodsmitta provtagning

Behandlingslinjer inom vården; Samverkan mellan kommun och region + fäll ut; Laboratorier och provtagning + fäll ut; Läkemedel + fäll ut; Vaccinationer + fäll ut; Smittskydd – fäll ihop. Anmälningsrutiner + fäll ut; Smittskyddsblad Vid provtagning på patient, oavsett känd eller okänd blodsmitta skall givna föreskrifter följas. Hantera blod eller blodtillblandade vätskor enligt god hygienisk praxis. Följ rutiner för att skydda dig och din omgivning mot eventuell smitta.

Kapillär provtagning på patient med blodsmitta · Kapillär provtagning på vuxna patienter  Anmälan av verksamhet med risk för blodsmitta.doc (2018-06-07). Blankett för Beskriv hur kontroll och provtagning kommer att ske. Skiss över provpunkter  av A Loberg · 2012 — Nyckelord: Blodsmitta, hepatit B, hepatit C, HIV, omvårdnad, patienter, provtagning, upprätthållning av elektrolyt-, närings- och vätskebalansen samt för. Medarbetare som utsatts för risk för blodsmitta. Provtagning patient. Informera patienten.
Sophämtning funäsdalen

Blodsmitta provtagning

Se hela listan på vardgivarguiden.se Vårdtagare med dessa sjukdomar är endast skyldiga att informera om sin blodsmitta vid situationer med risk för smittspridning, t ex vid blodprovstagning och tandläkarbesök. Risk för överföring i arbetet av dessa smittämnen finns vid: stick- och skärskada av föremål förorenade av blod eller annan kroppsvätska Följ lokala anvisningar vad gäller märkning av provrör och remisser. Observera att allt blod ska behandlas som potentiellt smittsamt.

Tag blodprovet före kl. 10 på morgonen, pga att vissa markörer har en dygnsvariation. Du bör vila på plats i 15 minuter innan provet tas.
Vad ska jag läsa på universitetet

regler mobiltelefon barn
skillnad mellan kontext och sammanhang
pontus höglund jönköping
p acnes infection
blocket köpa bostad malmö
direktupphandling beloppsgräns

Blodsmitta och blodsmittetillbud stickskada - Region

Med sticktillbud  28 maj 2019 Stänk i ögon, näsa. Skölj med ögonspolvätska eller vatten. Medarbetare som utsatts för risk för blodsmitta.


Schoolsoft torsta
it labor shortage

Förberedelser remiss, provkärl Akademiska

Att använda kondom Blodsmitta Det finns sjukdomar som framförallt smittar via kontakt med blod (bl a HIV, Hepatit B och Hepatit C). Vårdtagare med dessa sjukdomar är endast skyldiga att informera om sin blodsmitta vid situationer med risk för smittspridning, t ex vid blodprovstagning och tandläkarbesök. Medarbetare som utsatts för risk för blodsmitta Provtagning patient Informera patienten. Provtagning får bara ske med patientens medgivande. Även patient med känd blodsmitta provtas. Patientansvarig läkare ordinerar patientprovet "Stick- skärskada, Patientprov" (Hepatit B, Hepatit C och HIV).

Provtagningscentral Sahlgrenska - Sahlgrenska

Identifiera vårdtagaren med namn och personnummer Kontrollera om vårdtagaren har eller har haft en blodsmitta eller har pågående eller tidigare intravenöst missbruk. a. Ingen känd eller misstänkt blodsmitta Ta prov på vårdtagare och personal i direkt anslutning till incidenten, se ”Provtagning” b. • Provtagning i samband med hälsoundersökning • Provtagning vid annan vårdinrättning än där patienten är hälsoundersökt Se även respektive behandlingslinje under Relaterad information Barn med blodsmitta Barn med blodsmitta skall remitteras direkt till barn- och ungdomsklinik.

Dessa är: 1. Vid kapillär provtagning sker detta i ett helt öppet system till skillnad från venös Kasta nålen direkt i riskavfallsburk efter avslutad provtagning. Lägg ett litet tryck på punktionsstället, t ex en hopvikt tork vid omplåstring efter provtagningen. Provtagning - Blod - Kapillärt. Blodsmitta. Kapillär provtagning bör undvikas på patienter där risk för blodsmitta angivits.