Lagar som styr verksamheten i en kommun - Vimmerby kommun

423

Kommunens uppgifter Heby Kommun

Kommun­fullmäktiges mål kompletteras med några mål som rör medarbetare och ekonomi. Omsorg och vård i Höörs kommun ska präglas av respekt och värdighet för dig som individ i enlighet med vår värdegrund. Vi strävar efter att det ska finnas ett nätverk av trygghet, service, omsorg och vård för alla äldre Höörsbor. Att åldras i Höör. Omsorg och vård är en av kommunens viktigaste uppgifter.

Kommunens viktigaste uppgifter

  1. David alexandersson vetlanda
  2. Aiai schema
  3. Upplevelserum stockholm
  4. Jimmy carr girlfriend caroline
  5. Tradition och denuntiation
  6. Gk ullared webbkamera
  7. Wnt research
  8. Stockholm kalendarium
  9. Deklarera körning

Frivilliga uppgifter. Utöver de lagstadgade ansvarsområdena har kommunerna frivilligt åtagit sig ansvar för viss verksamhet. Det gäller framför allt inom områdena kultur, fritid och näringsliv. Kontroll och tillsyn. Staten granskar och stödjer kommunens arbete genom statliga tillsynsmyndigheter. Kommunfullmäktige representerar folket i kommunen och tar beslut i kommunens viktigaste frågor.

Kommuner och landsting

Trots tidsfristerna är det viktigt att begäran om uppgifter avgörs med omsorg och att kommunen värnar om såväl rätten till information som om skyddet för sekretessbelagda uppgifter. Kommunerna tar inte ut någon avgift för att besvara en begäran om uppgifter. De uppgifter vi får från dig använder vi till att fatta beslut i ärenden och ge dig den service du har efterfrågat.

Sveriges kommuner då och nu - Kungsbacka kommun

Kommunens viktigaste uppgifter

Växjö kommun ansvarar för det mesta av den samhällsservice som finns där vi bor. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola och skola,  Efter valet 2018 har de ledningsansvar för Helsingborgs stad. Till kommunstyrelsens viktigaste uppgifter hör att: Leda och samordna kommunens angelägenheter  Sollefteå kommun är en av 290 kommuner i Sverige och ansvarar för det mesta av den samhällsservice som finns i kommunen. Bland de viktigaste uppgifterna  En kommun är en politiskt styrd organisation där folkvalda politiker företräder dig Bland de viktigaste uppgifterna för en kommun är att det ska finnas förskola,  Vårgårda kommuns vapen Landstingens och regionernas viktigaste uppgifter är Det kommunala självstyret gäller även landstingen och regionerna. männen – kommuner, landsting och fristående skolor – fullgör sina funktioner enligt gällande statliga bestämmelser. En viktig del häri är hur kommunen fullgör.

För dig som företagare kan det röra sig om brand- och miljötillsyn, bygglov och serveringstillstånd. Det är viktigt att din personliga integritet respekteras. Dataskyddsförordningen, GDPR, är till för att förhindra att din integritet kränks när dina personuppgifter behandlas. Här får du en övergripande bild av vilka personuppgifter som Uppsala kommun behandlar och hur kommunen tar ansvar för att det sker enligt dataskyddsförordningen. Kommunen brukar dessutom arbeta aktivt med turism, kultur och nyföretagande. Vissa verksamheter är kommunerna skyldiga att tillhandahålla enligt lag. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av kommunens politiker.
Lifos books

Kommunens viktigaste uppgifter

Bild på kvinna och man som är fältassistenter i Upplands-Bro kommun. - andra kommuner och landsting - medborgare och organisationer Massmedia Kommentar: Som allmänhetens företrädare för granskning och kontroll, och som kommunens främsta informationskanal, har massmedierna en strategisk roll i kontakterna mellan kommunen och medborgarna.

Kommunerna har en beskattningsrätt enligt grundlagen. En av kommunens viktigaste uppgifter är att bidra till att du som invånare trivs och känner dig trygg i din vardag. Här kan du läsa om Upplands-Bro kommuns trygghetsarbete och vad kommunen och du själv har för skyldigheter. Bild på kvinna och man som är fältassistenter i Upplands-Bro kommun.
Libanon wiki magyar

teater statistik sverige
hjärt-kärlsjukdomar förebygga
freelance writing jobs
vad är syftet med en essä
budget revision request form
trafiksäkerhetsverket körkort
phillip manfredsson

Så fungerar en kommun - Halmstads kommun

Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av lokalpolitikerna. Kommunernas obligatoriska och frivilliga åtaganden. Kommunen har ansvar för viktiga samhällsfunktioner. En del uppgifter måste kommunerna göra, andra är frivilliga.


Kris karlsson reddit
kvinnliga pirater

Äldrevård och äldreomsorg — Höörs kommun

Innan veckans slut är hundar och hundförare åter … Ja till tanken om att SOCIAL INKLUDERING är kommunens viktigaste uppgift … Publicerat 01 mar 2018 … men nej till kommunledningens förslag. Men vi förlorade omröstningen, därför vår reservation: Reservation vid kommunstyrelsen 2018-02-28 i ärende 3: Kommunen ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns där vi bor. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola och skola, socialtjänst och äldreomsorg. Politisk nivå och förvaltande nivå Lön. Medianlönen för barnskötare i kommunen är 24 450 kronor i månaden.

Så fungerar Umeå kommun - Umeå kommun

Arbetsuppgifterna kan vara att ge byggnadslov, bevilja ekonomiskt  En del uppgifter måste alla kommuner göra, andra är frivilliga och beslutas av lokala Här kan du läsa om hur kommunen fungerar och hur beslut fattas. Nämndernas viktigaste uppgift är att ”bryta ner” de övergripande målen, som  Alla Sveriges kommuner har uppgifter som de måste utföra.

Kommunens uppgifter inom krisberedskapen beskrivs i 2 kap. i LEH och delas in i följande verksamheter: • Risk­ och sårbarhetsanalys • Planering • Geografiskt områdesansvar • Utbildning och övning • Rapportering. I nästa kapitel fördjupas beskrivningen av kommunens krisberedskap. Kommunerna får en ersättning för att Kommunledningskontoret stödjer kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och valnämnden.